www.mrmarket.am կայքի կողմից մատուցվող առցանց վաճառքները կարգավորող ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

www.mrmarket.am –ը (այսուհետ առցանց առևտրի հարթակ) իրականացնում է առցանց վաճառքներ սույն ընդհանուր դրույթներին և պայմաններին համաձայն, այսուհետ նաև` Պայմաններ:

Հաճախորդ – անձ (իրավաբանական/ֆիզիկական), ով մուտք է գործել առցանց առևտրի հարթակ և պարտադիր համարվող տվյալները լրացնելուց հետո, (այսուհետ նաև տվյալներ) և պայմաններին ծանոթանալուց և ընդունելուց հետո, ընտրել է առցանց առևտրի հարթակի կողմից առաջարկվող ապրանքներից, այսուհետ նաև ապրանք, որևէ մեկը կամ մեկից ավելին և սեղմել է պատվիրել, այսուհետ նաև` պատվիրել, հրահանգը կամ ավելացնելով ընտրված ապրանքները էլեկտրոնային պանակ, այսուհետ նաև զամբյուղ, չի տվել «Պատվիրել» հրահանգը այն ապրանքների վերաբերյալ, որոնք գտնվում են զամբյուղում:

Տարածք – Հաճախորդի կողմից նշված բնակավայր, որը գտնվում է առցանց առևտրի հարթակում առկա` ընտրելու հնարավորությամբ բնակավայր և ունի դեպի այդ տարածքը տանող ճանապարհ, հասանելի է ավտոմեքենայի կամ հետիոտնի համար:

Առաքումwww.mrmarket.am -ի աշխատակիցների կամ www.mrmarket.am -ի կողմից լիազորված անձի կողմից, հաճախորդի կողմից կատարված Պատվերով սահմանված Ապրանքի տեղափոխություն MR Market-ի տարաքից այն Տարածք, որի հասցեն իր Պատվերի մեջ նշել է Հաճախորդը:

Առաքիչ – անձ, ով իրականացնում է Հաճախորդի կողմից ընտրված ապրանքի առաքում Հաճախորդի կողմից նշված Տարածքի հասցեով:

Ապրանք – Հաճախորդի Պատվերի համաձայն Ապրանքը կամ Ապրանքները, որոնք հաստատվել են Հաճախորդի պատվերի համաձայն:

Հնարավոր են դեպքեր, երբ Դուք պատվերը www.mrmarket.am -ում ձևակերպելուց հետո մտաբերում եք այլ ապրանքներ, որոնք հարկավոր էր պատվիրել կամ առաջանում է այդպիսի անհրաժեշտւթյուն: Այդ դեպքում Դուք կարող եք ձևակերպել նոր պատվեր կամ կապվել մեր զանգերի կենտրոն 0236 44040 հեռախոսահամարով (սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով, զանգը կարող է ձայնագրվել) և խնդրել օպերատորին ավելացնել անհրաժեշտ ապրանքը Ձեր պատվերին, եթե արդեն չի հասել ձեր պատվերի գնման պահին ձեր կողմից ընտրված ժամանակահատվածը: Տվյալ պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում ձևակերպել նոր պատվեր:

Վճարում – Հաճախորդի կողմից կատարված Պատվերին համապատասխան ՀՀ դրամով գումարի փոխանցում առցանց առևտրի հարթակում առկա էլեկտրոնային վճարման համակարգերի միջոցով: Կախված առևտրի գումարի չափից, կարող է առաջանալ առաքման վճար, որը կարտացոլվի առանձին տողով ձեր գնումների հաշվետվությունում:

Կանխիկ հնարավոր է վճարել միայն այն պարագայում, երբ Հաճախորդը գնում (գնումներ) կատարելիս ընտրել է Վերցնել Տեղում  տարբերակը: Վերցնել Տեղում տարբերակն ընտրելու պարագայում ավտոմատ կերպով առաքման գումար չի գանձվում հաճախորդից:

 

Գրանցում

Առցանց առևտրի հարթակ Պատվեր իրականացնելու համար Հաճախորդը պետք է մուտք գործի www.mrmarket.am վեբ կայք: Վեբ կայք մուտք գործելուց հետո Հաճախորդը պետք է գրանցվի, որի համար անհրաժեշտ է լրացնել աստղանիշով նշված դաշտերը, որոնք պարտադիր են լրացման համար: Հաճախորդը պետք է լրացնի ստորև նշված տեղեկատվությունը՝

անունը,

ազգանունը,

էլեկտրոնային հասցեն,

հեռախոսահամարը,

առաքման հասցեն (քաղաքը կամ գյուղը ընտրել առկա ցանկից)

Այնուհետև ծանոթանալ MR Market-ի Պայմաններին և լրացնել «✓» նշանը «Ընդունում եմ» էլեկտրոնային վանդակի կողքին, որը կնշանակի, որ Հաճախորդը ծանոթացել է առցանց առևտրի հարթակի կողմից առաջարկվող առաջարկների բովանդակությանը, Պայմաններին, համաձայն է այդ Պայմանների հետ և այդ Պայմանների վերաբերյալ առարկություններ չունի:

Ապրանքի ընտրություն

Հաճախորդը էլեկտրոնային Հարթակում գրանցվելուց հետո, Հարթակում առկա ինտերֆեյսում տեղադրված էլեկտրոնային գործիքների միջոցով, իրականացնում է Ապրանքի ընտրություն: Մեկ կամ մեկից ավելի Ապրանքի տեսականի ընտրելուց հետո հաճախորդը ավելացնում է ընտրված տեսականին Զամբյուղ:

Պատվեր

Ապրանքը ընտրելուց հետո Հաճախորդը նշում է «Պատվիրել» էլեկտրոնային վանդակը և դրանով հաստատում է Պատվերը: Հաճախորդի կողմից «Պատվերել» էլեկտրոնային վանդակը նշելուց հետո Հաճախորդը հաստատում է, որ ընդունում է առցանց առևտրի հարթակի կողմից իրականացվող առաջարկը և ստանձնում է պարտավորություն վճարել ընտրված Ապրանքի համար։

Հաճախորդի կողմից կատարված Պատվերի համար Հաճախորդը վճարում է այնքան, որքան փաստացի կազմում է առցանց առևտրի հարթակի կողմից հավաքագրված Պատվերը: Տարբերությունը ճշգրտվում է Ապրանքը Հաճախորդին հանձնելու պահին: Եթե Ապրանքը ստանալու պահին Հաճախորդի կողմից կատարված Պատվերի և հանձնվող Ապրանքի միջև կա գումարային արժեքի տարբերություն, ապա Առաքիչը վերադարձնում է Հաճախորդին այդ գումարի տարբերությունը կանխիք եղանակով Պատվերի հանձնման հետ միաժամանակ: Հանձնվող Ապրանքի արժեքը կարող է լինել ցածր Հաճախորդի կողմից Պատվիրված Ապրանքից առավելագույնը տաս տոկոսով:

Պատվերը հաստատելուց հետո առցանց առևտրի հարթակը ապահովում է Պատվերի Առաքումը այն Տարածք, որը իր Պատվերի մեջ նշել է Հաճախորդը: Պատվերը իրականացվում է առցանց առևտրի հարթակում նշված ժամային գրաֆիկով:

 

 

Պատվերի կարգավիճակը և պատմությունը

Կայք մուտք գործելուց հետո Դուք հնարավորություն եք ունենում Ձեր անձնական էջում հետևելու պատվերների պատմությանը և տեսնել այս կամ այն պատվերի ամսաթիվը, կարգավիճակը («Հանձնված է հավաքման», «Առաքումը սկսված է», «Ամբողջությամբ առաքված է» և այլն), ինչպես նաև զամբյուղի արժեքը:

Պատվերը համարվում է ժամանակին առաքված այն պահից սկսած երբ Առաքիչը ժամանել է Հաճախորդի կողմից նշված հասցեով անկախ նրանից Հաճախորդը գտնվում է տեղում Պատվերը ստանալու համար թե ոչ: Հաճախորդը պարտավոր է պատասխանել Առաքիչի զանգին այն հեռախոսահամարով, որը նշել է գրանցման ժամանակ, և անհրաժեշտության դեպքում հստակեցնել այն վայրը որտեղ Առաքիչը պարտավոր է բերել Ապրանքը՝ Հաճախորդին հանձնելու համար: Եթե Հաճախորդը խուսափում է ընդունել Ապրանքը, որը Պատվիրել է ապա առցանց առևտրի հարթակը չի կրում պարտավորություն վերադարձնել Հաճախորդին՝ իր կողմից վճարված գումարը: Այն պահից սկսած, երբ Առաքիչը կապվել է Հաճախորդի հետ և տեղեկացրել, որ ժամանել է Հաճախորդի կողմից նշված հասցեով, քսան րոպեի ընթացքում Ապրանքը չընդունելու դեպքում, Առաքիչը իրավունք ունի հեռանալ Տարածքից: Նման պարագայում առցանց առևտրի հարթակը ազատվում է կրկին անգամ Հաճախորդի կողմից պատվիրված Ապրանքը առաքելու պարտականությունից, և Հաճախորդը Ապրանքը ստանալու համար պարտավոր է ինքնուրույն ներկայանալ MR Market:

Բողոքների քննության և վեճերի լուծման արտադատական կարգը.

Հաճախորդը պարտավոր է Առաքիչի կողմից առաքված Ապրանքը Հաճախորդին տրամադրելու պահին զննել և թերությունների հայտնաբերման դեպքում անմիջապես հայտնել Առաքիչին: Եթե հաճախորդը չի հայտնում առկա ակնհայտ թերությունների մասին անմիջապես, ապա հետագայում զրկվում է այդ թերությունների հիմքով Ապրանքի վերադարձի իրավունքից:

Հաճախորդը իր բողոքները կարող է ներկայացնել info@mrmarket.am էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգահարել 0236 44040 հեռախոահամարին:

Գաղտնիության քաղաքականություն: Առցանց Առևտրի Հարթակը երաշխավորում է, որ չի զբաղվում Հաճախորդների և Այցելուների տվյալների վաճառքով, չի տրամադրելու և փոխանցելու տվյալները երրորդ անձանց այդ թվում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Հաճախորդի և Այցելուի համաձայնության դեպքում, որը Հաճախորդը և Այցելուն տալիս են սույն Պայմանները ընդունելով, հավաքելու է Հաճախորդների և Այցելուների անձնական տվյաները այն ծավալով, որը անհրաժեշտ է Հաճախորդների Պատվերների սպասարկման համար: Առցանց Առևտրի Հարթակը օգտագործում է իր Հաճախորդների և Այցելուների անձնական տվյալները մարքեթինգային վերլուծությունների, արդեն իսկ առկա առևտրային առաջարկների բարելավման, ինչպես նաև նոր առևտրային առաջարկների ստեղծման և Հաճախոդներին և Այցելուներին ներկայացման համար: Հաճախորդը իրավունք ունի պահանջել ոչնչացնել Առցանց Առևտրի Հարթակում առկա անձնական տվյալները: Այդ նպատակով Հաճախորդը պետք է էլեկտրոնային նամակ գրի info@mrmarket.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելի MR Market ք. Մասիս, Հանրապետության 2/20:

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Compare
Wishlist
0 items Cart