Մեկ գավաթ սուրճ (48)

Սառը սուրճ (32)

Սուրճ հատիկավոր (6)

Սուրճ տուփով (75)